Op 24 mei heeft Industrievereniging Lage Weide een netwerkbijeenkomst genaamd ‘aan de slag met Lage Weide’ georganiseerd. 60 leden en niet-leden zagen de bijeenkomst geopend worden door wethouder Jeroen Kreijkamp die kort inging op het belang van Lage Weide voor de stad en waarom de gemeente het project Impuls Lage Weide ondersteunt.

Vervolgens gaf Monique Roso van de Economic Board Utrecht (EBU) een inleiding op de economische trends en ontwikkelingen voor de stad en provincie Utrecht. Daarna volgden er verschillende deelsessies over de ontwikkelmogelijkheden op Lage Weide, arbeidsmarktontwikkelingen, duurzame mobiliteit en het Energie Collectief Lage Weide. Tijdens de terugkoppeling van de verschillende deelsessies werd tevens de nieuwe Informatiemap Lage Weide gepresenteerd, welke positief ontvangen werd door alle aanwezigen.

Lees meer