KRIMPENERWAARD – Marco van Hoek gaat als kwartiermaker aan de slag om een nieuwe marketingorganisatie recreatie & toerisme vorm te geven in de gemeente Krimpenerwaard. Dat hebben de gemeente Krimpenerwaard, Stichting Promotie Krimpenerwaard, VlistOnderneemt en Stichting Schoonhoven Zilverstad (Zilverstad Marketing) bekend gemaakt.

Deze partijen promoten gezamenlijk al de Krimpenerwaard. Van Hoek gaat, samen met deze partijen, een concrete start maken met een nieuwe marketingorganisatie en een gezamenlijk programma voor toeristisch-recreatieve marketing en promotie van de gemeente Krimpenerwaard.

“Begin 2017 is door het college een programmaplan gebiedspromotie vastgesteld” vertelt wethouder Dilia Blok. “Daarin staat dat de gemeente Krimpenerwaard het voortouw wil nemen om de promotie voor de gehele Krimpenerwaard verder te professionaliseren. Met een overkoepelende zelfstandige organisatie en een programmatische werkwijze kunnen gezamenlijk marketing en promotionele activiteiten doelgerichter worden ingezet en ook nieuwe partijen en doelgroepen binnen en buiten de Krimpenerwaard benaderd worden. Naast recreatie en toerisme wordt ook gekeken naar het versterken van het woon- en leefklimaat, de wensen van ondernemers en de mogelijkheid om bedrijven aan te trekken.”

Nieuwe organisatie
Hans de Wit, voorzitter van het interim bestuur: “Recreatie en toerisme is belangrijk voor de Krimpenerwaard. We willen dan ook graag gezamenlijk de toeristische bestedingen in ons gebied verhogen. Onder meer door het imago van de Krimpenerwaard verder te versterken en alle bezoekers uit binnen- en buitenland excellent te ontvangen en informeren. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatie straks meer slagvaardig te werk kan gaan en de meerwaarde voor bezoekers, bewoners en bedrijven wordt vergroot. Het wordt een vliegende maar gefundeerde start want in het nieuwe jaar willen we al met de nieuwe organisatie aan de slag.”

 

V.ll.n.r.:  Marco van Hoek (kwartiermaker Krimpenerwaard), Klaas de Wit (Stichting Promotie Krimpenerwaard), George Hamel (Zilverstad Marketing),
Loek van der Kolk (Zilverstad Marketing), Hans de Wit (Zilverstad Marketing), Jacob van Schaik (VlistOnderneemt), Mariëlle Azim (VlistOnderneemt),
Mariëlle de Waard (gemeente Krimpenerwaard), Teus Hoogerwaard (Stichting Promotie Krimpenerwaard).

Kwartiermaker 
Marco van Hoek is als citymarketeer en econoom gespecialiseerd in ruimtelijke opgaven. Tevens is hij gastdocent aan onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Van Hoek is eigenaar van City Consult en partner van het Citymarketing Collectief waarin hij samenwerkt met experts in citymarketing.

Hij krijgt in de gemeente Krimpenerwaard -naast de gemeente, VlistOnderneemt, Stichting Promotie Krimpenerwaard en Stichting Schoonhoven Zilverstad- ook ondersteuning van collega’s Roeland Tameling (organisatiedeskundige) en Richard Hartkamp (analist). Marco van Hoek is onder andere betrokken bij Hof van Twente, Utrecht, Veenendaal en Arnhem. Van Hoek: “De nieuwe organisatie moet breed gedragen worden, niet alleen door de bestaande partijen maar ook door bewoners en bedrijven zelf. Ik speel daarin een bescheiden rol om achter de schermen als onafhankelijk adviseur.”

BRON: http://www.rtvkrimpenerwaard.com/web/nieuws/nieuwe-kwartiermaker-krimpenerwaard/