Over Marco

Marco van Hoek
Marco van HoekFoto met dank aan Chris Wigmans
Ik ben gefascineerd door de ontwikkeling van steden en dorpen. Idealiter is de stad, dorp of wijk een plek die functioneert als prettige leefomgeving, ontmoetingscentrum en bron van werkgelegenheid. Een gebied waar gemeenschapszin is, ondernemerschap wordt gestimuleerd en waar zowel bewoners als bezoekers prettig verblijven. Een stad, dorp of wijk kan echter ook een gebied zijn met leegstand, verpaupering, onveiligheid, een broedplaats voor criminaliteit of een uitzichtloze positie geven. Het is voor mij een uitdaging om zowel met professionals, bewoners, bedrijven en politici samen te werken om het beste uit de stad en zijn omgeving te halen. Mijn kracht ligt in het verbinden van partijen, het analyseren van de opgaven en het gezamenlijk bedenken van mogelijke oplossingen en ontwikkelrichtingen.

Over City Consult

De financiële crisis betekende voor de meeste steden en regio’s een afname van groei en zelfs krimp van de vastgoed markt. De overheid en andere stakeholders moesten bezuinigen en projecten werden stilgelegd en gekort. Nu de economie weer aantrekt zien we weer volop kansen. Tegelijkertijd worden de opgaven in de steden en wijken alleen maar groter. Hoe krijgen we de economie weer aan de praat, welke voorzieningen kunnen wij nog bieden voor onze bewoners, waar leggen we de juiste prioriteiten? Met beperkte budgetten betekent dit dat er geen behoefte meer is aan megalomane grootschalige plannen, maar aan gerichte ingrepen met resultaat op korte en lange termijn.

City Consult is een professionele netwerkorganisatie die zich richt op  stedelijke opgaven. City Consult is mede-initiatiefnemer en partner van het Citymarketing Collectief. Gemeenten, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen via City Consult advies en ondersteuning op maat krijgen. Uitgangspunt daarbij is dat de expertise van City Consult gedeeld wordt met de opdrachtgevers. Met andere woorden onze ondersteuning leidt tot een lange termijn oplossing waarbij de opdrachtgevers uiteindelijk in staat zijn om zelf expertise te ontwikkelen. Het netwerk van City Consult en het Citymarketing Collectief bieden de mogelijkheid om de opdrachtgevers met stedelijke opgaven op specifieke terreinen (ontwerp, communicatie, organisatie, participatie, rekenen en tekenen, investeringen, marktkennis, etc) te verbinden met de juiste specialisten en tot cocreatie te komen.

Opdrachtgevers krijgen een advies op maat, waarbij alleen kennis die ze niet zelf hebben wordt ingehuurd (kostenbesparing + maatwerk) en daarnaast is de bedrijfsfilosofie dat er ruimte moet zijn voor kennisoverdracht in de vorm van coaching en training (duurzame overdracht van kennis). Een netwerkorganisatie betekent bovendien lage overhead en kosten alleen direct gerelateerd aan de uren die je maakt voor de opdrachtgevers (no work, no pay).

Een van de diensten die City Consult aanbiedt is het delen van kennis tussen professionals en kennisinstellingen. City Consult heeft ruime ervaring in het verbinden van onderzoek en wetenschappelijke kennis van verschillende kennisinstellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Fontys Hogeschool Eindhoven, en de Technische Universiteit Delft. Door middel van toegepast onderzoek, gastcolleges, workshops en congressen koppelt City Consult deze kennis aan concrete vraagstukken van steden en regio’s.
Marco van Hoek is werkzaam als senior adviseur en procesmanager stedelijke ontwikkeling. Als citymarketeer en econoom heeft hij zich gespecialiseerd in complexe ruimtelijke opgaven, met in het bijzonder de integrale aanpak bij de (her-) ontwikkeling van binnensteden, woonwijken, bedrijventerreinen, kenniscampussen en sport- en recreatiegebieden. Als directeur/eigenaar van City Consult verbindt hij zijn inhoudelijke expertise aan het samenbrengen van verschillende specialisten en belanghebbenden om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het betrekken van de eindgebruikers (bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) bij het proces. Marco is een echte teamspeler, waarbij in de samenwerking met anderen zijn communicatieve vaardigheden, enthousiasme en passie voor het vak optimaal tot zijn recht komen.