Dienstverlening

City Consult is een professionele netwerkorganisatie die zich richt op stedelijke opgaven. Opdrachtgevers krijgen advies en ondersteuning op maat. Lees meer

Projecten

City Consult ondersteunt en begeleidt zeer uiteenlopende projecten, van projectmanagement tot coaching. Bekijk voor meer informatie de projectenpagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de werkwijze van City Consult kijkt u bij over, of neem contact op.City Consult is op dit moment actief in verschillende steden en gebieden. Voor de Krimpenerwaard begeleiden we de Stichting Krimpenerwaard Marketing en Promotie met het opstellen en uitvoeren van het jaarplan. In samenwerking met het Citymarketing Collectief werkt City Consult in Ermelo, Dronten, Montfoort en Tiel aan de ontwikkeling en uitvoering van citymarketing met verschillende stakeholders.
Een van de diensten die City Consult aanbiedt is het delen van kennis tussen professionals en kennisinstellingen. City Consult heeft ruime ervaring in het verbinden van onderzoek en wetenschappelijke kennis van verschillende kennisinstellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft. Door middel van toegepast onderzoek, workshops en congressen koppelt City Consult deze kennis aan concrete vraagstukken van steden en regio’s.
City Consult voorziet uw organisatie van gedegen advies op basis van korte en bondige rapportages. Door middel van het geven van presentaties, het voorzitten van bijeenkomsten en het genereren van nieuwe idee├źn tijdens brainstormsessies worden verschillende partijen betrokken om interactief tot oplossingen en ontwikkelrichtingen te komen. Daarnaast zorgt City Consult voor een scherpe analyse van de problematiek en wordt deze inzichtelijk gemaakt vanuit verschillende invalshoeken. City Consult is mede-initiatiefnemer en trotse partner van het Citymarketing Collectief.


Diensten City Consult

  • Proces- en projectmanagement
  • Strategie en visie ontwikkeling van regio’s, steden en wijken
  • Onderzoek en evaluaties van ruimtelijke beleid en projecten
  • Training en coaching
  • Bemiddeling en begeleiding bij stedelijke projecten en processen
  • Kennisdeling tussen professionals en kennisinstellingen
  • Citymarketing en gebiedsbranding

Onze tevreden klanten