AMBITIE: EEN OPGEPOETSTE ZILVERSTAD IN 2022
Door uitvoering van de punten uit de brede Agenda voor de Zilverstad heeft Schoonhoven haar ‘product’ op orde en draagt daardoor bij aan het versterken en toekomstbestendig maken van de stad zelf en van de Krimpenerwaard als geheel.

4 THEMA’S VOOR EEN VITALE ZILVERSTAD
Onder leiding van de Taskforce Schoonhoven Zilverstad hebben ruim dertig betrokkenen uit Schoonhoven en de Krimpenerwaard in 2017 en de eerste helft van 2018 gewerkt aan een Agenda voor de Zilverstad. Met 4 thema’s als basis voor werkplannen om de Zilverstad op te poetsen:
1.  Zilver: breed bekijken
2.  Economie & werkgelegenheid: concept warenhuis
3.  Jonge gezinnen & arbeidspotentieel: ambassadeurschap jongeren stimuleren
4.  Recreatie & toerisme: aanbod coördineren

UITWERKING THEMA’S
De 4 thema’s van de Agenda voor de Zilverstad kunnen in samenwerking met partners verder worden aangevuld, uitgediept en uitgewerkt. De losse themakaarten geven hiervoor een eerste aanzet, met opgehaalde input vanuit alle betrokkenen in het proces tot nu toe. Onderverdeeld in:
– Uitdragen wat goed is (laden): selecteren, benoemen en promoten van bestaande waardevolle kwaliteiten en activiteiten
– Verbeterpunten (ontwikkelen): verbinden, ondersteunen, initiëren van nieuwe initiatieven op korte termijn
– Strategische agenda (ontwikkelen): verbinden, ondersteunen, initiëren van nieuwe initiatieven op middellange en lange termijn
– Te betrekken partijen (samenwerken): opstellen/verbinden netwerk, verbeteren samenwerking, PR, communicatie, financiering, ondersteuning, uitvoering.

DOWNLOAD THEMAKAARTEN

BETROKKENEN
Anne Marie Kroon, Bir Muste, Connie van Dorst, Erik van Toor, Eveline Versteeg, Frank Gijzen, George Hamel, Giedo Lankhorst, Guido Davids, Hans de Wit, Herjan Rikkoert, Jan Lindsen, Jean Luc Coenen, Leon de Wit, Marco van Hoek, Marije de Bruijn, Marius Mees Visser, Marjon Kappers, Max Kerremans, Michiel van der Schaaf, Odile Jaspar, Perry Rikkoert, Robert Moor, Roel Cazemier, Selim Gundogdu, Tariq van der Grijn, Teun Schraven.
Taskforce: Dick de Cloe, Dilia Blok, Franca van Winkel, Loek van der Kolk, Marcel Teheux, Mariëlle de Waard, René Kappers

VAN AGENDA NAAR UITVOERING
– Agenda als inhoudelijke onderlegger vanuit Schoonhoven vanuit economische versterking van de gemeente Krimpenerwaard
– Per thema acties starten en samenwerking vormgeven: waar mogelijk samenwerken met Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie en aansluiting zoeken bij: plannen van stakeholders, gemeentelijk beleid en provinciaal beleid.
– Lokale coördinatie door Stichting Schoonhoven Zilverstad (citymanagement)
– Verantwoordelijkheid eigen en gezamenlijke activiteiten zoveel mogelijk bij direct belanghebbenden

PARTNERS
Strategische partners
: Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Stichting Krimpenerwaard Marketing & Promotie
Uitvoeringspartners: Goud- en Zilversmidsgilde St. Eloy, Historische Vereniging Schoonhoven, Nationale Zilverdag, Nederlands Zilvermuseum, Ondernemerskring Schoonhoven, Vakschool Schoonhoven, VOC Schoonhoven & bewoners, cultuurmakers, evenementenorganisatoren, ondernemers en andere smaakmakers van Schoonhoven en de Krimpenerwaard.

BRON: winkelstadschoonhoven,nl