Citymarketing beoogt het behouden en aantrekken van bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers. Citymarketing is geen doel op zich, maar een middel om maximale economische en maatschappelijke spin-off te genereren in relatie tot de strategische doelen van de stad en haar stakeholders. Vanuit de economische doelstellingen zou je dus verwachten dat bedrijven, werknemers en bedrijventerreinen een belangrijk deel van de citymarketing activiteiten uitmaken. Tijdens de kennisbijeenkomst van netwerkcitymarketing begeleidde City Consult hierover een workshop.

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke onderdeel van de stad. Bedrijventerreinen zijn naast vestigingsplek voor bedrijven en locatie voor werkgelegenheid ook een visite kaartje van de stad. Daarnaast zijn bedrijventerreinen voor veel doelgroepen interessant als ontmoetingsplek of kennisknooppunt. Kortom de ontwikkeling en positionering van bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van het product en imago van de stad en dus van citymarketing. Om te zien in hoeverre er een relatie is tussen de doelstellingen en doelgroepen vanuit citymarketing met de opgaven vanuit de bedrijventerreinen en de gebiedsmarketing, organiseerde City Consult een kleine werksessie op basis van een quickscan methode. Enerzijds wordt hierbij gekeken naar de strategische aspecten gebaseerd op een vergelijking van doelen en opgaven. Daarnaast wordt de verbinding gezocht in de onderliggende activiteiten en producten. Een van de uitkomsten van de werksessie was dat er nog een hoop te winnen is om ook expliciet de koppeling te leggen tussen de citymarketing van de stad als geheel en de profilering daarbinnen van werklocaties en bedrijven.